B i z i m H i k a y e m i z

Natürel Sızma Zeytinyağı

Türkiye’nin tarımda ekolojik çeşitliliğe önem veriyoruz.

Üreticilerimizin sağlıklı ürünler yetiştirebilmesi için yenilikçi üretim modellerini destekleyerek, zeytin meyvesini, doğduğu coğrafyadan sizlere güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

Sürdürülemez uygulamalardan zarar gören üreticiler ve çiftlikler için daha adil bir konumu garanti ederek, sürdürülebilir yeniden dengeli, sağlıklı ürünler elde edileceğine inanıyoruz.

Çok kültürlü insanların bir arada yaşadığı, bu zengin topraklarda, benzersiz bir mikro iklimin bize sunduğu ürünlerin; elle toplanarak ve en önemlisi üretimde pestisit kullanılmadan size güvenli bir şekilde ulaşmalarına gayret ettik.

Bitki Dikimi

Başka bir dünya yok!


Bugüne kadar insanlığın karşılaştığı en büyük ortak sorun haline gelmiş iklim değişikliği, gelinen noktada yaşadığımız dünyanın en önemli sorunu olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliğinin bu olumsuz sonuçlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda Plantgarde olarak üzerimize düşen sorumluluğun yerine getirilmesi adına projeler geliştirmekteyiz.

Hikayemiz

P l a n t g a r d e

Plantgarde olarak, Ege denizinin geniş bir sahil şeridinin bulunduğu verimli topraklarda, egeye özel tarımsal ürünlerin sizlere ulaşmasında, güzel ve özgün bir çözüm yaratmak istedik. ‘Toprak olmazsa tarım olmaz, tarım olmazsa ürün olmaz, ürün olmazsa hayat olmaz’ vizyonu doğrultusunda ilerleyerek ‘Plantgarde’ ortaya çıktı.

Zeytin Ağacı
Zeytin Dalı Vektörel
Zeytin Ağacı

Zeytinyağlarımızı üretirken hasattan sıkıma, depolamadan paketlemeye kadar olan aşamaları titizlikle kontrol ediyoruz. Zeytinleri doğru şekilde ve erken hasat ediyoruz. Daha sonra vakit kaybetmeden soğuk sıkıma gönderiyoruz. Bu şekilde sizlere hem en kaliteli zeytinyağlarını sunmuş olup hem de yüksek polifenol seviyelerini korumuş oluyoruz.

Her yıl yüzlerce zeytin ağacının büyümesi için yılın belirli dönemlerinde sizin adınıza bir ağaç dikmemize ve bunu sizinle paylaşmamıza yardımcı olun.

Yaşadığımız dünyayı sevdiğinizi biliyoruz.

Toprağın ve ağaçların verdiği bu güzel ürünleri size ulaştırmak için çıktığımız bu yolda, her yıl kuraklık ve yok edilen ağaçların yerine bir fidana can vermek ve onun büyümesini beraber görmek için sizlerden desteklerinizi bekliyoruz.

Plantgarde ürünlerinden kullandığınızda “sizin için bir ağaç” projesi kapsamında, her yıl yüzlerce zeytin fidanını sizin adınıza ihtiyacı olan çiftçilere bağışlayarak büyütmelerinde ve meyvelerini toplayana kadar geçen süreyi beraber takip etmek istiyoruz.

Başka bir dünya yok!

Bugüne kadar insanlığın karşılaştığı en büyük ortak sorun haline gelmiş iklim değişikliğinin, bilim ve önemli kuruluşlar tarafından gelinen noktada yaşadığımız dünyanın en önemli sorunu olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliğindeki yaşanan hız ve bu değişikliğe karşı alınması gereken önlemler konusunda Plantgarde olarak üzerimize düşen sorumluluğun yerine getirilmesi adına projeler geliştirmek istiyoruz.

V i z y o n u m u z

Bir yandan İzmir merkezli olmaya devam ederken, bir yandan da farklı ülkelerdeki seçkin müşterilere, kendi ürünlerini sunmak isteyen ülkemizdeki çeşitli bölge çiftçi ve kooperatiflerinden sağlanan ürünlerle, köylerdeki tarım nüfusunun korunmasını hedefliyoruz.