S a v e P l a n t , S a v e E a r t h

(bitkiyi kurtar, dünyayı kurtar) 

Av Aslı Deniz

Av Aslı Deniz

LL.M Sustainable Development

Milano  

Türkiye’nin tarımda ekolojik çeşitliliğe önem veriyoruz.

• İyi bir üretim sürecinin tamamlanmasında, sürdürülebilir çiftçilik, son teknoloji değirmencilik ve kararlı çiftçiler arasındaki sinerjiyi göz önünde bulundurarak toprağa ve doğadaki canlıların yaşamına zarar vermeden su kaynaklarının iyi yönetilmesine dikkat ederek zeytinlerin elle toplanıp en kısa sürede yüksek kalitede zeytinyağının elde edilmesini sağladık.

• Üreticilerimizin sağlıklı ürünler yetiştirebilmesi için gerekli geçmiş tecrübelerine dayanarak yenilikçi üretim modellerini destekleyerek kooperatif ve zeytincilikle geçimini sağlayan köylerden zeytin ağacının doğduğu ve günümüze kadar taşınan bu coğrafyadan size ulaşımını sağlamaya çalıştık.

• Sürdürülemez uygulamalardan zarar gören üreticiler ve çiftlikler için daha adil bir konumu garanti ederek, sürdürülebilir yeniden dengeli, sağlıklı ürünler elde edileceğine inanıyoruz.

• Mineral bakımından zengin bir coğrafyada, benzersiz bir mikro iklimin bize sunduğu, çok kültürlü insanların bir arada yaşadığı ve elleriyle topladıkları ve pestisit kullanmadan üretilen ürünleri size ulaştırmak istedik.

• Plantgarde ürünlerinden kullandığınızda ” sizin için bir ağaç ” projesi kapsamında, her yıl yüzlerce zeytin fidanını toprağa sizin adınıza ihtiyacı olan çiftçilere bağışlayarak onları büyütmelerinde ve meyvelerini toplayana kadar geçen süreyi beraber takip etmek istiyoruz.

• Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilen ürünlerin geleneksel sürdürülebilir organik yetiştirme ve işleme yöntemlerini koruyarak bunları, her bir zeytinden en iyi şekilde yararlanmak ve birinci sınıf bir sızma zeytinyağı yaratmak için en yeni teknolojiyle bütünleştiriyoruz.

Öncelik Verdiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Zeytin ağaçları iklim değişikliğinin çözümünün önemli bir parçasıdır. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Çevresel Ar-Ge departmanı başkanı Francesco Serafini, Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen 22. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP22) bir konuşma yaptı. Konuşmanın ana başlığı iklim değişikliğiyle savaşmak için zeytin ağaçlarının sürdürülebilir bir kaldıraç rolünde görülmesi gerektiğiydi. “Ortalama mahsul verimine sahip olgun bir zeytin bahçesinde sürdürülebilir tarım uygulamalarından yararlanıldığında, tek bir zeytin ağacı yılda hektar başına 10 ton karbondioksit yakalayabilir” dedi.

Plantgarde, sürdürülebilir ve yenilikçi tarıma katılmayı seçen çiftçiler, zanaatkarlar ve eski geleneklerimizden oluşan bir hikaye. Ürünlerimizi kullandığınızda, yalnızca sofranıza eşsiz ve doğal bir lezzet eklemekle kalmaz, aynı zamanda Plantgarde’in 2023-2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerine de katkıda bulunursunuz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı

1. Doğaya Destek

Plantgarde ürünlerinden kullandığınızda “Sizin için bir ağaç” projesi kapsamında, her yıl 1000 adet zeytin fidanını sizin adınıza ihtiyacı olan çiftçilere bağışlamayı amaçlıyoruz

2. Çiftçi Eğitimine Destek

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek.

Çiftçilerimize yıllık en az 100 saat eğitim vermeyi öngörüyoruz.

3. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak.

polifenol

> Besin ürünlerini insan sağlığını gezegenimizin sağlığına bağlayan araç olarak görmek doğru olacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin çoğunda da gıdanın kritik öneminden bahsedilmesi tam da bu yüzdendir. Zeytinyağının çok önemli bir besin olduğunu biliyoruz.

> Tarıma verdiğimiz değeri arttırarak, dünyanın en acil sorunlarından bazılarına çözüm bulabileceğimiz bilincindeyiz. Bu nedenle, vizyonumuzu oluştururken, küresel zorluklar etrafında insanları ve işletmeleri bir araya getirmek için zeytini en önemli araç olarak gördük. 

4. Nitelikli Eğitim

2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması.

> Çiftçilere ne gibi eğitimler verebiliriz? Hangi konularda yetkinliklerini arttırmayı amaçlıyoruz ve bu amaçlarımıza ulaşmak için nasıl bir yol haritası çizebiliriz? 

> Günümüz koşullarında güvenilir, sağlıklı ve verimli üretim modellerin geliştirilmesi.

> Yakın gelecekte tarımsal üretimin çevreye saygılı , iklim değişimlerine adaptasyonu sağlayan çiftçi sayılarının artması ve gündelik hayatımızın en önemli unsurları arasında toprak insan ilişkisini yayılmasında öncülük etmesi.

> Üretim ve tüketim döngüsünün daha verimli uygulanmasını sağlayacak yenilikçi girişimcileri bir araya getirmek.

5. Temiz Su ve Sanitasyon

Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

> Su kaynaklarının ekonominin farklı sektörlerinde katma değeri arttıracak şekilde optimal olarak kullanılmasını değerlendirmek için tasarlanmıştır. 

> Tarım sektöründe su kullanım verimliliğinin arttırılmasının, zaman içinde ekonomik büyüme oranına büyük oranda katkı sağlayacağını bilerek sürdürülebilir sulama ve atık su yönetiminde sürdürülebilir politikalar geliştiriyoruz. Suya erişim maliyetlerinin artması ve su kaynaklarının doğru politikalarda yönetilmesini sağlayarak bölgeye uygun ekolojik çeşitliğin artmasını ve susuzluğa dayanıklı türlerin yaygınlaşarak ,su tüketimini azaltmayı hedefliyoruz.

6. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İstikrarlı kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek.

> Çalışanların haklarının korunması ve cinsiyet ayrımı gütmeksizin bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi.

> Sürdürülemez uygulamalardan zarar gören üreticiler için daha adil bir konumu garanti etmek için çabalıyoruz. Bu amaca ulaşmak için çiftçilerimizin sorunlarını dinliyor, verimli bir diyalog altında sorunlara birlikte çözümler arıyoruz.

> İş kaza riskini azaltmak için çiftçilerimize tarım sektöründe görülebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili eğitimler veriyoruz. 

7. Eşitsizliklerin Azaltılması

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak.

> 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi.

> Çalışanların kadın/erkek oranı ne? Kadın işçileri destekleyici ne gibi uygulamalar geliştirilebilir?

>  Zeytinlerimizi toplarken kadın çoğunluklu tecrübeli ekibimizden yardım alıyoruz. Bu durum üretimde kadının daha aktif rol almasına özen göstermekteyiz.

> Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları olmak üzere politikaların benimsenmesi ve eşitliğin giderek daha çok sağlanması.

> Aynı işi yapan kadın ve erkek işçilere eşit ücret verileceğini garanti ediyoruz.

8. Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını hazırlamak.

> 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması.

> Üreticilerimizin sağlıklı ürünler yetiştirebilmesi için geçmiş tecrübelerine dayanarak yenilikçi üretim modellerini destekliyoruz. Desteklediğimiz üretim modelleri neler?

> Adil ticaret sağlayarak anlaşmalı çiftçilerden ürünlerini almak için taahhütte bulunuyor ve sözleşmelerle haklarını korumayı sağlıyoruz.

> Kalite ve güvenilir gıdaya erişim için üretim sürecince uluslararası denetim kuruluşları ile iş birliği yaparak sağlıklı, kontrol edilen ve takip edilen bir sürecin gelişmesini sağlıyoruz.

> Türkiye’de farklı bölgelerinde yetiştirilen ürünlerin geleneksel sürdürülebilir organik yetiştirme ve işleme yöntemlerini koruyarak, her bir zeytinden en iyi şekilde yararlanmak ve birinci sınıf bir sızma zeytinyağı yaratmak için bunları en yeni teknolojiyle bütünleştiriyoruz.

> 2030’a kadar perakende ve tüketici düzeylerinde kişi başına düşen küresel gıda atığının yarıya indirilmesi ve hasat sonrası kayıplar dâhil üretimdeki ve tedarik zincirlerindeki gıda kayıplarının azaltılması.

> Zeytin yağı üretim sürecinde atıkların geri dönüştürülmesi. Atıkları nasıl değerlendiriyoruz?

 > Elde edilen atıkların verimli kullanılması için zeytin posasından sabun vb. ürünler yapımı ve zeytinden kalan diğer kısımlardan yakıt üretimi ve gübre üretimi yapan işletmelerde dönüşümü doğaya zarar vermeden tamamlıyoruz.